Aandacht, zorg en structuur

Als school staan we voor ontplooiing en ontwikkeling van kinderen door goed onderwijs binnen een positief christelijk klimaat. 

Wij zaaien, de school is de akker, het kind de plant, onze voeding is het geloof in God.

Welkom

School met de Bijbel de Zaaier

De Zaaier is een christelijke school waar wij de kinderen de Bijbelse boodschap meegeven. Onderwijs heeft ons hart en wij houden ervan om kennis en vaardigheden over te brengen aan onze leerlingen.

  • Wij vertellen de Bijbelverhalen en vieren de christelijke feestdagen.
  • Wij hebben aandacht voor elk kind met zijn eigen gaven en talenten.
  • Wij hanteren een herkenbare en doorgaande didactische lijn binnen de gehele school.
  • Wij maken gebruik van eigentijdse ICT-middelen bij het leerstofaanbod en de verwerking van de leerstof.
  • Wij werken vanuit een pedagogisch klimaat van orde, rust, duidelijkheid en structuur.
  • Wij werken met een continurooster.
  • Wij bieden op locatie de mogelijkheid van voor- en naschoolse opvang.
  • Wij bieden op locatie een doorgaande lijn vanaf de voorschool (vanaf 2 ½ jaar) t/m groep 8.
  • Wij hechten grote waarde aan een open communicatie met ouders.

U bent van harte welkom om een kijkje te nemen op onze school.

Organisatie

Informatie

Groepen

Vacature onderwijsassistente

Bekijk hieronder onze vacature!

Komt u langs voor een kennismakingsgesprek?

Bent u al bekend met onze school? Uw kind is van harte welkom (ook tijdens het lopende schooljaar).

Belangrijke data

Bekijk hier ook het bewaarblad met een jaaroverzicht