School met de Bijbel de Zaaier – Kerkstraat 6 – 5321 TN Hedel – Tel 073-5991783

School met de Bijbel de Zaaier

Leerlingvolgsysteem

Informatie - Leerlingvolgsysteem

Om de ontwikkelingen en de leervorderingen van het kind te volgen, wordt op onze school gebruik gemaakt van een leerlingadministratie- en volgsysteem.

ParnasSys Ouderportaal

Op De Zaaier werken wij graag samen met ouders/verzorgers aan de ontwikkeling van het kind, ieder met een eigen rol en verantwoordelijkheid. Met behulp van het Ouderportaal ParnasSys streven wij naar een transparante communicatie over de gegevens van uw kind en het optimaliseren van de administratieve gegevens. Uiteindelijk gaat het er om dat ouders/verzorgers en school eenzelfde perspectief krijgen op de cognitieve ontwikkeling en de mogelijkheden van het kind.

De communicatie met betrekking tot het verder uitbreiden van het gebruik van het Ouderportaal ligt bij de schoolleider.

Op school hanteren wij een aantal uitgangspunten die wij, in verband met de toegenomen transparantie door ParnasSys Ouderportaal, graag opnieuw onder uw aandacht willen brengen:
1. ’s Ochtends is de leerkracht er voor de kinderen: Het gevaar is wanneer u direct inzicht hebt in de resultaten van uw zoon/dochter, u ’s ochtends bij het brengen van uw kind(eren) direct uw vragen stelt aan de leerkracht over de toets. Dit is niet de bedoeling, mede omdat dit gesprek vaak een vertrouwelijk karakter heeft.
2. Wanneer er zorgen zijn m.b.t. ontwikkeling van het kind, neemt de leerkracht contact met u op. Als u vragen heeft over de ontwikkeling/trend van uw kind, vragen wij u een afspraak te maken met de leerkracht.
3. In de periode voorafgaand aan het rapport staat het Ouderportaal dicht. In deze periode worden er namelijk op verschillende dagen Cito-toetsen afgenomen en ingevoerd. Om te voorkomen dat de ene groep het al wel verwerkt heeft en de andere groep nog niet, zullen we het voorafgaand aan de oudergesprekken open zetten.

Een hogere ouderbetrokkenheid is een hele mooie ontwikkeling, maar kent ook haar grenzen. Het is niet onze bedoeling dat u uw kind direct bijles gaat geven bij een slecht cijfer. Sommige toetsen zijn moeilijker dan andere toetsen, waardoor het cijfer soms slechter kan uitpakken. We vragen ouders/verzorgers dan ook niet direct conclusies te trekken na een toets. Vaak heb je meerdere toetsen nodig om een volledig beeld te krijgen. Ook vragen wij uw begrip voor het feit dat de leerkracht niet steeds oefenmateriaal kan kopiëren voor de ouders/verzorgers. Gelukkig biedt internet tegenwoordig mooie oefenprogramma’s om uw kind verder te helpen. Op onze website vindt u verschillende links. In een goed partnerschap stemmen ouders/verzorgers en leerkracht met elkaar af wat er op school gedaan wordt en wat er thuis mogelijk is.

U kunt thuis inloggen op het Ouderportaal van ParnasSys via deze link:
https://inloggen.parnassys.net/

Mocht u vragen hebben, u hebt nog geen gebruikersnaam/wachtwoord of lukt het niet met aanmelden, dan kunt u mailen naar info@dezaaierhedel.nl of dit melden bij de groepsleerkracht.

Leerlingdossier

ParnasSys wordt door de school ook gebruikt als leerlingdossier. In het dossier worden die zaken opgenomen die in de verdere schoolloopbaan van het kind van belang kunnen zijn. Dit betreft bijvoorbeeld de testuitslagen, verslagen van onderzoeken door de orthopedagoog, de absentie van het kind en handelingsplannen. De papieren leerlingdossiers worden vernietigd wanneer de kinderen vijf jaar van school af zijn.