School met de Bijbel de Zaaier – Kerkstraat 6 – 5321 TN Hedel – Tel 073-5991783

School met de Bijbel de Zaaier

Identiteitscommissie

Organisatie - Identiteitscommissie

De Zaaier is een christelijke school. Het is belangrijk dat ouders en school actief betrokken zijn, om de identiteit op de juiste manier vorm te geven in de praktijk van alledag.

Behoud van de identiteit

Om ervoor te zorgen dat de scholen van de Stichting hun eigen identiteit waarborgen, is voor elke school een identiteitscommissie ingesteld. Voor de Zaaier bestaat de commissie op dit moment uit vier leden. De commissie is met name verantwoordelijk voor het behoud van de identiteit van de school en draagt zorg voor de plaatselijke betrokkenheid van ouders en school. Zij kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie. 

Leden

Onze identiteitscommissie bestaat uit de volgende leden:

  • Dirk Quik
  • Jolinda van Genderen-Vos
  • Erik van den Bogert
  • Aagje van den Bogert-van Ettekoven

Ook bij sollicitatieprocedures

Daarnaast is er ook een identiteitscommissielid vertegenwoordigd bij sollicitatieprocedures. De leden van de commissie zijn zoveel mogelijk ouder of verzorger van één of meer kinderen die onderwijs ontvangen op onze school en dragen het christelijk onderwijs een warm hart toe. Bij vacatures wordt de procedure gevolgd die in het reglement van SCOB beschreven staat. 

Gebedsgroep

Elke eerste maandag van de maand komt de gebedsgroep van de school om 08.30 uur bij elkaar. De gebedsgroep wordt gevormd door ouders die als groep bij elkaar komen om te bidden voor de school. Gebed is een zegen voor de school. Wanneer u mee wilt bidden of wilt kennis maken, dan bent u op de eerste maandag van de maand van harte welkom in de lerarenkamer.