School met de Bijbel de Zaaier – Kerkstraat 6 – 5321 TN Hedel – Tel 073-5991783

School met de Bijbel de Zaaier

Verlof

Informatie - Verlof

Verlof

Hoe vraagt u extra verlof aan?
Een verzoek moet zo vroeg mogelijk schriftelijk bij de directeur worden aangevraagd. Op school is hiervoor het formulier beschikbaar. U kunt het formulier ook hier downloaden.
Als het om een verzoek voor extra vakantieverlof gaat dient dit minimaal een maand van tevoren te gebeuren. Een verzoek om verlof in verband met belangrijke omstandigheden moet altijd vergezeld gaan van bijvoorbeeld een medische verklaring of een huwelijksaankondiging.
De directeur van de school van uw kinderen beslist op verzoeken voor extra verlof tot en met 10 schooldagen. Als het om meer dan 10 schooldagen gaat op grond van belangrijke omstandigheden, wordt het verzoek ter beslissing, doorgestuurd aan de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar vraagt advies aan de school alvorens een beslissing te nemen.

Meer informatie over leerplicht en verlof kunt u hier lezen (uitgegeven door Gemeente Maasdriel).