School met de Bijbel de Zaaier – Kerkstraat 6 – 5321 TN Hedel – Tel 073-5991783

School met de Bijbel de Zaaier

De school

Organisatie - De School

Onze school staat in het centrum van het Gelderse dorp Hedel. We beschikken over een ruim gebouw met een prachtig groot schoolplein met veel speelmogelijkheden! De kwaliteitszorg staat bij ons hoog in het vaandel. Op dit moment zitten er zo’n 100 leerlingen bij ons op school, verdeeld over 4 klassen. De directie van de Zaaier wordt gevormd door de directeur, dhr. A. van Ooijen. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

Overkoepelende stichting

Sinds 01 augustus 2017 maakt onze school deel uit van de Stichting Christelijk Onderwijs Bommelerwaard (SCOB). Binnen deze stichting zijn de christelijke scholen uit Aalst, Brakel, Bruchem, Hedel, Kerkwijk en Zuilichem verenigd. De SCOB streeft het beheer en in stand houden na van christelijke scholen in de dorpskernen van de Bommelerwaard. Zij vertrouwt zich daarin toe aan het Woord en de beloften van God.

Missie & visie

Het beeld van De Zaaier is een uitgangspunt voor onze missie. Wij zaaien, de school is de akker, het kind de plant, onze voeding is het geloof in God. De blijde boodschap dat Jezus Christus als Verlosser is gekomen en mensen wil redden, willen we van harte uitdragen.

Schoolgrootte

Onze school staat in het centrum van het Gelderse dorp Hedel. We beschikken over een ruim gebouw met een mooie speelplaats. De leerlingenzorg staat bij ons hoog in het vaandel. Op dit moment zitten er zo’n 100 leerlingen bij ons op school, verdeeld over 4 klassen. 

Voorgeschiedenis

De School met de Bijbel kent een lange geschiedenis. In de 19e eeuw werd in Hedel alleen openbaar onderwijs gegeven. Aan het eind van de 19e eeuw ontstond de behoefte om onderwijs te geven vanuit de eigen levensbeschouwing. Dit leidde tot de oprichting van een katholieke bijzondere school. Het streven van de in 1891 opgerichte “Vereniging tot stichting en instandhouding van Scholen met de Bijbel” werd op 1 november 1913 werkelijkheid toen de schooldeuren konden worden geopend. De totstandkoming van de school is voor een groot deel te danken aan de inzet van de kerkenraad van de hervormde gemeente. De band tussen school en kerk bestaat nu nog steeds. Eén lid van de kerkenraad maakt deel uit van het bestuur. Op deze manier wordt gestalte gegeven aan de relatie gezin – kerk – school.

Grondslag

De grondslag van de school is de Bijbel. Wij geloven dat de Bijbel het Woord van God is. De uitleg van de Bijbel is overeenkomstig de drie Formulieren van Enigheid. We willen een school zijn, waar kinderen zich geaccepteerd weten en in aanraking worden gebracht met God en Zijn Woord. Bij aanmelding van een leerling wordt aan de ouders gevraagd om de grondslag van de school te respecteren en de consequenties die dat voor het onderwijs op onze School met de Bijbel heeft, te onderkennen.

Wat zijn dan de consequenties van het volgen van onderwijs op een School met de Bijbel? We zijn elke morgen bezig met de Bijbel. We bidden in de klas en leren psalmverzen. Van u als ouders wordt verwacht dat u dat stimuleert.
Maar het zitten op een ‘School met de Bijbel’ verlangt van ons ook een bepaald gedrag zoals respect, liefde, eerlijkheid. Ook daarin verwachten we medewerking van u.