School met de Bijbel de Zaaier – Kerkstraat 6 – 5321 TN Hedel – Tel 073-5991783

School met de Bijbel de Zaaier

Informatie

Informatie - Schoolgids

Schoolgids

Hier treft u de schoolgids van dit cursusjaar aan. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud van de schoolgids, neemt u dan contact op met de school. 

De schoolgids is op De Zaaier inmiddels een vertrouwd document geworden. In deze gids vindt u informatie over de gang van zaken op onze school. Deze gids is bedoeld voor zowel ouders die al kinderen op school hebben, als voor ouders die overwegen hun kind aan te melden. 

De Zaaier is een open school, waar alle kinderen van het dorp welkom zijn. Het is een school met een herkenbare, christelijke identiteit. In deze gids leest u hoe wij het onderwijs inhoudelijk en organisatorisch vorm willen geven. Hiernaast vindt u in deze gids het antwoord op vele praktische vragen. Graag trekken wij in het onderwijsproces samen met u als ouder/ verzorger op. Voel u vrij om gevraagd en ongevraagd uw mening/advies/tip via de mailbox of persoonlijk met ons te delen. Wij stellen uw betrokkenheid op prijs. 

Ook voor dit nieuwe jaar bidden we om de onmisbare zegen van de Heere God, tot eer en verheerlijking van Zijn Naam. 

Lees hier de privacytoelichting die hoort bij deze schoolgids en onze website.