School met de Bijbel de Zaaier – Kerkstraat 6 – 5321 TN Hedel – Tel 073-5991783

Verbinding, betrokkenheid en veiligheid

Ontplooiing en ontwikkeling van kinderen vanuit verbinding, betrokkenheid en veiligheid in een positief christelijk klimaat. 

Welkom, fijn dat u een kijkje neemt op onze website!

School met de Bijbel De Zaaier

De Zaaier is een positief christelijke school met een open aannamebeleid. Alle kinderen van het dorp en omgeving zijn welkom. Met elkaar geven wij verwachtingsvol onderwijs en kijken wij uit naar de diversiteit in ontwikkeling van kinderen. De Bijbel is hierin ons uitgangspunt. Hierbij is God onze Landman, waarbij de school zaait en het kind de akker is. De akker zien wij als eigendom van God, door Hem met zorg gemaakt. Wij zien het als een voorrecht om daarin te mogen investeren. 

  • Wij vertellen de Bijbelverhalen en vieren de christelijke feestdagen.
  • Wij hebben aandacht voor elk kind met zijn eigen gaven en talenten.
  • Wij hanteren een herkenbare en doorgaande didactische lijn binnen de gehele school.
  • Wij gebruiken eigentijdse ICT-middelen bij leerstofaanbod en -verwerking.
  • Wij staan voor een pedagogisch klimaat van rust, structuur en duidelijkheid.
  • Wij hebben naschoolse opvang op locatie.
  • Wij bieden een doorgaande lijn vanaf de voorschool met VVE (vanaf 2 jaar) t/m groep 8.
  • Wij hechten grote waarde aan een open communicatie met ouders.
  • Wij hebben een prachtig groot schoolplein met veel speelmogelijkheden.


U bent van harte welkom om een kijkje te nemen op onze school.

Komt u langs voor een kennismakingsgesprek?

Bent u al bekend met onze school? Uw kind is van harte welkom (ook tijdens het lopende schooljaar).

Organisatie

Informatie

Groepen

Belangrijke data

U kunt hier het bewaarblad met het jaaroverzicht bekijken.


Hieronder vindt u het vakantierooster voor 2021-2022:

Studiedag: 06-10-2021
Studiedag: 18-10-2021
Herfstvakantie: 25-10-2021 – 29-10-2021
Studiemiddag: 10-11-2021
Kerstvakantie: 27-12-2021 t/m 07-01-2022
Studiedag SCOB: 26-01-2022
Studiedag: 21-02-2022
Voorjaarsvakantie: 28-02-2022 t/m 04-03-2022
Studiemiddag: 16-03-2022
Paasvakantie: 15-04-2022 t/m 18-04-2022
Meivakantie: 25-04-2022 t/m 06-05-2022
Hemelvaart: 26-05-2022 & 27-05-2022
Pinksteren: 06-06-2022
Studiedag + extra vrije dag: 30-06-2022 & 01-07-2022
Zomervakantie: 25-07-2022 t/m 02-09-2022