Verbinding, betrokkenheid en veiligheid

Ontplooiing en ontwikkeling van kinderen vanuit verbinding, betrokkenheid en veiligheid in een positief christelijk klimaat. 

Welkom

School met de Bijbel De Zaaier

Op basisschool De Zaaier kijken wij verwachtingsvol uit naar de diversiteit in ontwikkeling van onze kinderen. God is de Landman, de school zaait, het kind is de akker, de voeding is het Woord van God. De akker zien wij als eigendom van God, waarop wij mogen zaaien en waaraan wij onze zorg mogen geven. De Bijbel is hierbij onze gids om invulling te geven aan onze kernwaarden verbinding, betrokkenheid en veiligheid.

  • Wij vertellen de Bijbelverhalen en vieren de christelijke feestdagen.
  • Wij hebben aandacht voor elk kind met zijn eigen gaven en talenten.
  • Wij hanteren een herkenbare en doorgaande didactische lijn binnen de gehele school.
  • Wij gebruiken eigentijdse ICT-middelen bij leerstofaanbod en -verwerking.
  • Wij staan voor een pedagogisch klimaat van orde, rust, duidelijkheid en structuur.
  • Wij hebben voor- en naschoolse opvang op locatie.
  • Wij bieden een doorgaande lijn vanaf de voorschool met VVE (vanaf 2 ½ jaar) t/m groep 8.
  • Wij hechten grote waarde aan een open communicatie met ouders.

U bent van harte welkom om een kijkje te nemen op onze school.

Organisatie

Informatie

Groepen

Komt u langs voor een kennismakingsgesprek?

Bent u al bekend met onze school? Uw kind is van harte welkom (ook tijdens het lopende schooljaar).

Komt u ook naar onze Open Dag?

Op woensdag 19 februari houden wij onze Open Dag. Hartelijk welkom om bij ons te komen kijken!

Loopbaanevent SCOB

Kom naar ons ‘loopbaanevent’ op donderdag 20 februari en ga in gesprek met één van onze directeuren over de mogelijkheden binnen onze stichting. Of schuif aan voor een speeddate.