Verbinding, betrokkenheid en veiligheid

Ontplooiing en ontwikkeling van kinderen vanuit verbinding, betrokkenheid en veiligheid in een positief christelijk klimaat. 

Belangrijke informatie omtrent thuiswerken

Hieronder leest u verschillende lessuggesties, tips en bruikbare websites. In geval van websites is het goed om samen met uw kind de afweging te maken of deze geschikt is voor het opnemen en verwerken van leerstof. 

We vinden het erg leuk om foto’s te ontvangen van uw kind die thuis (spelend) aan het leren is of u bijv. helpt met een klusje. Als u het goed vindt dat de foto’s op onze website komen, wilt u deze dan sturen naar de leerkracht van uw kind? Alle foto’s kunt u hier vinden.

Alle nieuwsbrieven vindt u onderaan de website.

Voor alle ouders/verzorgers: wij vinden u fantastisch en daarom is dit diploma voor u!

Dagopening
Psalmen
Kinderliedjes
Bijbelverhalen voor kinderen
Bijbelverhalen en verwerking

Microsoft Teams
Link naar Microsoft Teams

Leesonderwijs
Digitale prentenboeken
Digitale prentenboeken met vragen
Online Bibliotheek

Basisvakken rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen
Gynzy verwerkingssoftware
Basispoort

Ondersteuning voor uitleg bij de basisvakken
Ondersteuning uitleg/instructie: ga naar Google of Youtube en typ de groep en het onderwerp tussen aanhalingstekens in.
Bijvoorbeeld: groep 5, “oppervlakte berekenen”.
Wanneer u er niet uitkomt, kunt u uiteraard contact opnemen met de leerkracht. 

Overige vakken
Informatie filmpjes en lesbrieven
Creatieve activiteiten
Oefensite voor alle basisvakken van de basisschool
Eenvoudige handvaardigheidsopdrachten
Proefjes en techniek
Uitdagende opdrachten / Toekomstkunde WWF

Welkom

School met de Bijbel De Zaaier

Op basisschool De Zaaier kijken wij verwachtingsvol uit naar de diversiteit in ontwikkeling van onze kinderen. God is de Landman, de school zaait, het kind is de akker, de voeding is het Woord van God. De akker zien wij als eigendom van God, waarop wij mogen zaaien en waaraan wij onze zorg mogen geven. De Bijbel is hierbij onze gids om invulling te geven aan onze kernwaarden verbinding, betrokkenheid en veiligheid.

  • Wij vertellen de Bijbelverhalen en vieren de christelijke feestdagen.
  • Wij hebben aandacht voor elk kind met zijn eigen gaven en talenten.
  • Wij hanteren een herkenbare en doorgaande didactische lijn binnen de gehele school.
  • Wij gebruiken eigentijdse ICT-middelen bij leerstofaanbod en -verwerking.
  • Wij staan voor een pedagogisch klimaat van orde, rust, duidelijkheid en structuur.
  • Wij hebben voor- en naschoolse opvang op locatie.
  • Wij bieden een doorgaande lijn vanaf de voorschool met VVE (vanaf 2 ½ jaar) t/m groep 8.
  • Wij hechten grote waarde aan een open communicatie met ouders.

U bent van harte welkom om een kijkje te nemen op onze school.

Organisatie

Informatie

Groepen

Komt u langs voor een kennismakingsgesprek?

Bent u al bekend met onze school? Uw kind is van harte welkom (ook tijdens het lopende schooljaar).