School met de Bijbel de Zaaier – Kerkstraat 6 – 5321 TN Hedel – Tel 073-5991783

Verbinding, betrokkenheid en veiligheid

Ontplooiing en ontwikkeling van kinderen vanuit verbinding, betrokkenheid en veiligheid in een positief christelijk klimaat. 

Welkom

School met de Bijbel De Zaaier

Op basisschool De Zaaier kijken wij verwachtingsvol uit naar de diversiteit in ontwikkeling van onze kinderen. God is de Landman, de school zaait, het kind is de akker, de voeding is het Woord van God. De akker zien wij als eigendom van God, waarop wij mogen zaaien en waaraan wij onze zorg mogen geven. De Bijbel is hierbij onze gids om invulling te geven aan onze kernwaarden verbinding, betrokkenheid en veiligheid.

  • Wij vertellen de Bijbelverhalen en vieren de christelijke feestdagen.
  • Wij hebben aandacht voor elk kind met zijn eigen gaven en talenten.
  • Wij hanteren een herkenbare en doorgaande didactische lijn binnen de gehele school.
  • Wij gebruiken eigentijdse ICT-middelen bij leerstofaanbod en -verwerking.
  • Wij staan voor een pedagogisch klimaat van orde, rust, duidelijkheid en structuur.
  • Wij hebben voor- en naschoolse opvang op locatie.
  • Wij bieden een doorgaande lijn vanaf de voorschool met VVE (vanaf 2 ½ jaar) t/m groep 8).
  • Wij hechten grote waarde aan een open communicatie met ouders.
  • Wij hebben een prachtig groot schoolplein met veel speelmogelijkheden.


U bent van harte welkom om een kijkje te nemen op onze school.

Komt u langs voor een kennismakingsgesprek?

Bent u al bekend met onze school? Uw kind is van harte welkom (ook tijdens het lopende schooljaar).

Organisatie

Informatie

Groepen

Belangrijke data

U kunt hier het bewaarblad met het jaaroverzicht bekijken.


Hieronder vindt u het vakantierooster voor 2020-2021:
Paasvakantie: 02-04-2021 – 05-04-2021
Koningsdag: 27-04-2021
Meivakantie: 03-05-2021 – 14-05-2021 (inclusief Hemelvaart)
Pinkstervakantie: 24-05-2021 en 25-05-2021
Studiedag: 15-06-2021
Studiedag: 24-06-2021
Studiemiddag: 01-07-2021
Zomervakantie: 26-07-2021 – 05-09-2021

Hieronder vindt u het vakantierooster voor 2021-2022:
Herfstvakantie: 25-10-2021 – 29-10-2021
Paardenmarkt: 08-11-2021
Kerstvakantie: 27-12-2021 t/m 07-01-2022
Voorjaarsvakantie: 28-02-2022 t/m 04-03-2022
Paasvakantie: 15-04-2022 t/m 18-04-2022
Meivakantie: 25-04-2022 t/m 06-05-2022
Hemelvaart: 26-05-2022 & 27-05-2022
Pinksteren: 06-06-2022
Zomervakantie: 25-07-2022 t/m 02-09-2022