School met de Bijbel de Zaaier – Kerkstraat 6 – 5321 TN Hedel – Tel 073-5991783

Verbinding, betrokkenheid en veiligheid

Ontplooiing en ontwikkeling van kinderen vanuit verbinding, betrokkenheid en veiligheid in een positief christelijk klimaat. 

Welkom! Fijn dat u een kijkje neemt op onze website!

School met de Bijbel De Zaaier

Hedel

De Zaaier is een positief christelijke school met een open aannamebeleid. Alle kinderen van het dorp en omgeving zijn welkom. Met elkaar geven wij verwachtingsvol onderwijs en kijken wij uit naar de diversiteit in ontwikkeling van kinderen. De Bijbel is hierin ons uitgangspunt. Hierbij is God onze Landman, waarbij de school zaait en het kind de akker is. De akker zien wij als eigendom van God, door Hem met zorg gemaakt. Wij zien het als een voorrecht om daarin te mogen investeren. 

  • Wij vertellen de Bijbelverhalen en vieren de christelijke feestdagen.
  • Wij hebben aandacht voor elk kind met zijn eigen gaven en talenten.
  • Wij hanteren een herkenbare en doorgaande didactische lijn binnen de gehele school.
  • Wij gebruiken eigentijdse ICT-middelen bij leerstofaanbod en -verwerking.
  • Wij staan voor een pedagogisch klimaat van rust, structuur en duidelijkheid.
  • Wij hebben naschoolse opvang op locatie.
  • Wij bieden een doorgaande lijn vanaf de voorschool met VVE (vanaf 2 jaar) t/m groep 8.
  • Wij hechten grote waarde aan een open communicatie met ouders.
  • Wij hebben een prachtig groot schoolplein met veel speelmogelijkheden.


U bent van harte welkom om een kijkje te nemen op onze school.

Komt u langs voor een kennismakingsgesprek?

Bent u al bekend met onze school? Uw kind is van harte welkom (ook tijdens het lopende schooljaar).

Organisatie

Informatie

Groepen

Handige links

Belangrijke data

U kunt hier het bewaarblad met het jaaroverzicht bekijken.

Hieronder vindt u het vakantierooster voor 2023-2024:
Meivakantie (incl. Hemelvaart): 29-04-2024 t/m 10-05-2024
Tweede Pinksterdag: 20-05-2024
Extra vrije dag: 21-05-2024
Zomervakantie: 08-07-2024 t/m 16-08-2024
(op vrijdag 05-07-2024 gaat de school om 12.00 uur uit)

Hieronder vindt u het vakantierooster voor 2024-2025:
Vrij i.v.m. SCOB-studiedag: 18-10-2024
Herfstvakantie: 21-10-2024 t/m 25-10-2024
Paardenmarkt: 04-11-2024
Kerstvakantie: 23-12-2024 t/m 03-01-2025
Voorjaarsvakantie: 03-03-2025 t/m 07-03-2025
Meivakantie: 18-04-2025 t/m 05-05-2025
(inclusief Pasen en Bevrijdingsdag)
Vrij i.v.m. Hemelvaart: 29-05-2025 & 30-05-2025
Tweede Pinksterdag: 09-06-2025
Zomervakantie: 07-07-2025 t/m 15-08-2025
(op vrijdag 04-07-2025 gaat de school om 12.00 uur uit)