School met de Bijbel de Zaaier – Kerkstraat 6 – 5321 TN Hedel – Tel 073-5991783

School met de Bijbel de Zaaier

Ouderbetrokkenheid

Informatie - Ouderbetrokkenheid

Betrokkenheid van ouders op hun kinderen en het leerproces van hun kinderen vinden wij belangrijk. Dat houdt in dat de ouders (emotioneel) betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind, bij haar of zijn school en de leraar.

Belangstelling

De ouders tonen belangstelling, zorgen dat het kind het huiswerk kan maken en begeleiden hun kind daarbij. Maar ook bezoeken zij ouderavonden en tonen zij respect voor de leraar. Ouderbetrokkenheid gebeurt vooral thuis en is zowel van belang voor de ontwikkeling van hun kinderen. Dit stimuleren wij! Hiernaast vinden wij het fijn wanneer ouders meedoen met allerlei hand- en spandiensten op de school. Wij werken graag samen aan een goede ontwikkeling van uw kind.

Om ouderbetrokkenheid te stimuleren is een goed contact met de school noodzakelijk. Daarom organiseren wij als school verschillende formele en informele contactmomenten.

Formele contactmomenten

 • Informatieavond aan het begin van het schooljaar over het komende schooljaar.
 • In de onderbouw leggen wij aan het begin van het schooljaar een huisbezoek af.
 • In de bovenbouw organiseren wij aan het begin van het schooljaar een luistergesprek met ouders. Tijdens dit gesprek kunt u aangeven wat uw kind volgens u nodig heeft in het komende schooljaar.
 • Er zijn vaste contactmomenten rondom de rapporten.
 • Maandelijks ontvangt u per mail een nieuwsbrief met de ontwikkelingen van de school.
 • U kunt op elk moment een afspraak maken met de leerkrachten of de schoolleider.

Barbecue – Herfstmarkt – Open dag – Pannenkoekendag

Informele contactmomenten

 • We starten het schooljaar met een gezamenlijke barbecue voor alle ouders en leerlingen. Deze wordt georganiseerd door de activiteitencommissie.
 • Wij vieren bid- en dankdagen en de christelijke vieringen. Na afloop bent u van harte welkom om op school koffie te drinken.
 • Wij organiseren jaarlijks een herfstmarkt voor alle belangstellenden, waarop de kinderen allerlei oude spullen en lekkernijen verkopen.
 • Wij organiseren jaarlijks een Open Dag, waarop u verschillende lessen van uw kinderen kunt bijwonen.
 • Wij organiseren jaarlijks een pannenkoekendag, waarop opa’s en oma’s worden uitgenodigd om op school met de kinderen pannenkoeken te eten.

Verantwoordelijkheid

De leerkracht is op school en bij schoolse activiteiten verantwoordelijk voor fysiek, emotioneel en cognitief welbevinden van de kinderen. Wanneer er door ouders zorgelijke signalen opgepakt worden, dienen zij dit door te geven aan de leerkracht. De leerkracht maakt op basis hiervan keuze voor ondersteuning/hulp.