School met de Bijbel de Zaaier – Kerkstraat 6 – 5321 TN Hedel – Tel 073-5991783

School met de Bijbel de Zaaier

MR

Organisatie - MR

Iedere school dient een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. Hierin kunnen ouders en leerkrachten meedenken over het beleid van school. De MR heeft vaak een adviserende, maar zeker ook weleens een beslissende rol.  Als MR vergaderen we ongeveer vier keer per jaar.

Schoolontwikkelingen

Er worden belangrijke beslissingen genomen, beslissingen die van invloed zijn op de ontwikkeling van uw en onze kinderen. Dit kan gaan over bijvoorbeeld begroting, formatieplan, schoolplan, schoolgids, leerlingenzorg, veiligheid, leeraanbod en de aanstelling van leerkrachten en directieleden. 

De MR-vergaderingen bieden dus ruimte aan ouders, leerkrachten en directieleden om informatie en argumenten uit te wisselen en er worden afspraken gemaakt over ontwikkelingen op het gebied van verschillende beleidsterreinen.

Klik hier om het jaarverslag van schooljaar 2022-2023 te lezen.

Contact

Namens het personeel hebben onderstaande personen zitting in de MR:
– Juf Rianne Ihmels-Wolfert
– Juf Christiane Mulder-Stelwagen

Namens de oudergeleding hebben onderstaande personen zitting in de MR:
– Mw. K. Grandia-van den Berg
– Mw. J. Quik-Mans

Het e-mailadres van onze MR is mr@dezaaierhedel.nl.