School met de Bijbel de Zaaier – Kerkstraat 6 – 5321 TN Hedel – Tel 073-5991783

School met de Bijbel de Zaaier

De school

Organisatie - Missie & visie

Onze school staat in het centrum van het Gelderse dorp Hedel. We beschikken over een ruim gebouw met een mooie speelplaats. De kwaliteitszorg staat bij ons hoog in het vaandel. Op dit moment zitten er zo’n 100 leerlingen bij ons op school, verdeeld over 4 klassen. De directie van de Zaaier wordt gevormd door de directeur, dhr. B.A. van Ballegooijen. Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

De Zaaier

Missie

Het beeld van De Zaaier is een uitgangspunt voor onze missie en visie. Wij zaaien, de school is de akker, het kind de plant, onze voeding is het geloof in God. De blijde boodschap dat Jezus Christus als Verlosser is gekomen en mensen wil redden, willen we van harte uitdragen.
Als school staan we voor ontplooiing en ontwikkeling van kinderen door goed onderwijs binnen een positief christelijk klimaat. Dit betekent voor ons dat wij ernaar streven om Bijbelgetouw en waardenvol onderwijs te geven, gegeven door professionele medewerkers die geloven in God.
God heeft ieder kind uniek geschapen. Geïnspireerd vanuit de Bijbel bieden wij een cultuur, waarbinnen ieder zich inzet voor respect, vertrouwen, verantwoordelijkheid, ontwikkeling, samenwerking en zelfstandigheid. Op deze manier kunnen onze kinderen zich blijven ontwikkelen om zo goed voorbereid te zijn op hun toekomst.

Visie

De Zaaier is een christelijke school met een respectvol leerklimaat waarin leerlingen zich goed ontwikkelen door een doorgaande lijn in kwaliteitszorg en bieden van structuur en duidelijkheid.

  • Christelijke school: Wij geven het Evangelie door aan alle kinderen door Bijbelverhalen, liederen en vieringen.
  • Respectvol leerklimaat: Wij hebben respect voor elkaar en voor de schepping. Kinderen krijgen de ruimte, maar moeten zich ook voegen binnen structuren.
  • Goede ontwikkeling: Elk kind is uniek. In onze pedagogische en didactische houding zoeken wij aansluiting bij de uniciteit van ieder kind. Wij streven naar een open communicatie met ouders/verzorgers over de ontwikkeling van hun kinderen.
  • Doorgaande lijn in kwaliteitszorg: Wij hanteren een herkenbare en doorgaande lijn in didactiek en sociaal-emotionele ontwikkeling binnen onze school.
  • Structuur en duidelijkheid: Wij zien de leraar als degene die door middel van overdracht en vorming een bijdrage levert aan de ontwikkeling van de kinderen. Binnen de school streven wij naar een klimaat van rust, orde, duidelijkheid en structuur.